Σίφνος παλιά φωτογραφία

ΣΙΦΝΟΣ PHOTOGALLERY

Σίφνος παλιά φωτογραφία

Φωτογραφία της Σίφνου από την δεκαετία του 30

Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

ΣΙΦΝΟΣ ΠΑΛΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ